• MyINFORMM
  • News Archive
  • Penghargaan buat Profesor Madya Dr. Onn Chern Ein atas Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.) 2019

Penghargaan buat Profesor Madya Dr. Onn Chern Ein atas Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.) 2019

Warga INFORMMers mengucapkan sekalung Tahniah buat Profesor Madya Dr. Onn Chern Ein di atas Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.) 2019 oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Dr Oon PPC 2019